Skip navigation

Tiráž

Herando a.s. Aktiengesellschaft
V Jámě 1/699
110 00 Prag 1

Zastoupeno:

Představenstvo/CEO: Frank Müller
Dozorčí rada: Dr. mult. Christian Marmandiu

Kontakt:
Telefon: +420 228884177
E-mail: directherandocom

Registrace:
Zápis do obchodního rejstříku.
Registrační soud: město Praha
Registrační číslo: C 258212

DPH:
Identifikační číslo daně z prodeje podle § 27 zákona o daních z prodeje: CZ 050 90 733

Odpovědný za obsah podle § 55 Abs. 2 RStV:
Frank Müller
V Jámě 1/699
110 00 Prag 1


Urovnávání sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Naše e-mailová adresa je uvedena výše. Nejsme připraveni ani povinni
účastnit se řízení o urovnání sporů před rozhodčím orgánem spotřebitelů.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služby jsme v souladu s § 7 Abs.1 TMG pro vlastní obsah
Stránky podle obecných zákonů. Po §§ 8 až 10 je TMG
Jsme však jako poskytovatel služeb nemusejí přenášet nebo ukládat
sledovat cizí informace nebo vyšetřovat okolnosti, které nastanou
naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací
obecné zákony zůstávají nedotčeny. Závazek v tomto ohledu
je však teprve od okamžiku poznání konkrétního porušení
je to možné. Po oznámení příslušných porušení se budeme řídit
tento obsah ihned odstranit.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah jsme
nemají žádný vliv. Proto nemůžeme pro tento cizí obsah
Převzít záruku. Obsah odkazovaných stránek je vždy příslušný
Poskytovatel nebo provozovatel odpovědných stránek. Odkazované stránky se staly
Čas kontroly propojení s možným porušením právních předpisů. protiprávní
Obsah nebyl v okamžiku propojení rozpoznatelný.
Avšak trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek je bez konkrétního obsahu
Označení protiprávního jednání je nepřiměřené. Když si to uvědomíte porušení těchto odkazů okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Obsah vytvořený provozovateli stránek a práce na těchto stránkách
podléhají německému autorskému právu. Duplikace, úpravy,
Distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv
požadovat písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce.
Stahování a kopie těchto stránek jsou určeny pouze pro soukromé nekomerční účely
Použití povoleno.

Co se týká obsahu na této straně, nebyl operátor vytvořen
Autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran jako takový
vyznačující se tím. Měli byste si však být vědomi porušení autorských práv
Žádáme o poznámku. Když si to uvědomíte porušení tohoto obsahu okamžitě odstraníme.